İhtiyaç duyduğunuz profesyonel çözümler


Bağımsız denetim ve etkin mali müşavirlik hizmetleriyle işletmenizin başarısını arttırın


AYEKİM, uzman kadrosu, bilgi birikimi ve deneyimiyle, şirket yönetici ve hissedarlarına, kredi verenlere, yatırımcılara ve kamu kurumlarına bağımsız, doğru ve güvenilir finansal sonuçlar üretir.

home_business2

Genel Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı'na uygun şekilde hazırlanması, tüm dönem içi ve dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması, gerekli beyanname ve bildirgelerin hazırlanması
home_business2_icon2

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketlerin finansal tablolarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (UFRS/IFRS vb) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulması
home_business2_icon3

Tam Tasdik ve Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Kanuni defter ve belgelerin ve ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi. Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti. Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi. Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü. Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü. Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi
  • Detaylı bilgi
    AYEKİM’in tüm müşteri ve diğer paydaşlarıyla olan ilişkilerine; sahip olduğu dürüstlük, saygı ve sosyal sorumluluk bilinci gibi değerler yön vermektedir.
 

Hizmetlerimiz


AYEKİM, profesyonel ekibiyle yüksek standartlarda hızlı ve proaktif çözümler sunar

Daha fazla bilgi edinmek için
bizimle iletişime geçin!


Detaylı bilgi